ELEKTROINSTALACIJE

Danas u moderno vrijeme nezamisliva je izvedba nekog objekta bez električnih instalacija. Pod time se podrazumijeva sav razvod i priključci svih trošila u objektu od glavnog razdjelnika i brojila, te sva trošila koja su direktno priključena na el. mrežu.

U sva svoja rješenja integriramo najnovije opcije u skladu s razvojem struke. Sve instalacije izvodimo prema važećim propisima uz pripadajuća mjerenja i ispitivanja.

Kućne električne instalacije jake struje se mogu izvoditi direktnim polaganjem PP-Y kabla u zidove prije žbukanja, gips kartonskih ploča ili drugih obloga. Također se izvode u PVC instalacijskim cijevima, jednožilnim vodičima H07V-U, što je i kvalitetnija izvedba radi bolje zaštite i mogućnosti zamjene instalacije i eventualne preinake. Za razliku od kućnih instalacija, industrijske instalacije jake struje se polažu u razne metalne ili PVC kanale s obzirom na namjenu.

Instalacije slabe struje podrazumijevaju instalacije mreže i interneta, instalacije za telefon, antenski sustavi, portafoni, sustavi alarma i video nadzora itd. 

Kućne instalacije

Izvodimo kućne instalacije i instalacije stambenih objekata

Više
Industrijske instalacije

Izvodimo industrijske instalacije i automatizaciju proizvodnih linija i strojeva, instalacije u poslovnim objektima...

Više
Video nadzor i alarmi

Sustav video nadzora podrazumijeva u najširem smislu vizualni kontakt i kontrolu jednog mjesta sa nekim drugim....

Više
Mreža i internet

Instalacije mrežnih, telefonskih  i ostalih podatkovnih sustava

Više
Antenski sustavi

Postavljanje zemaljskih i satelitskih TV i radio antena, antenska pojačala...

Više
Vatrodojava

Sustavi protupožarne zaštite

Više